CJENOVNIK

DODATAK ZA GRADSKE VOŽNJE (UŽI CENTAR GRADA):

CIJENA VOŽNJE PO POZIVU OD 6:00 DO 23:00 IZNOSI 4 KM DO 5 KILOMETARA. SVAKI NAREDNI KILOMETAR SE NAPLAĆUJE PO TARIFI 1 KM ZA 1 PREĐENI KILOMETAR.

 • CIJENA VOŽNJE PO POZIVU OD 23:00 DO 6:00 IZNOSI 5 KM DO 6 KILOMETARA. SVAKI NAREDNI KILOMETAR SE NAPLAĆUJE PO TARIFI 1 KM ZA 1 PREĐENI KILOMETAR.
 • PRTLJAG (osim invalidskih kolica) se naplaćuje od 1 KM.
 • KARAVAN VOZILA cijena od 8 KM do 5 kilometara.
 • KUĆNI LJUBIMCI se naplaćuju 1 KM.
 • DODATNA ADRESA KOJA NIJE U PRAVCU VOŽNJE NAPLAĆUJE SE DODATNIH 2 KM. (OBJAŠNJENJE: VOŽNJE IZ DONJEG U GORNJI DIO GRADA, I OBRNUTO, KROZ SLATINUPORED POZOORIŠTA, KROZ STUPINE, KROZ SJENJAK, PORED MUP-A I SL. SE NE NAPLAĆUJU DODATNO. VOŽNJA IZ DONJEG DIJELA GRADA PREMA GORNJEM, I OBRNUTO, UZ SKRETANJE SA RUTE KRETANJA NPR. DRAGODOL, BATVA, KULA, MOSNIK, KICELJ I SL. SE NAPLAĆUJU DODATNE 2 KM.)
 • VOŽNJE U DVA RAZLIČITA PRAVCA, KOJE NE PRELAZE, UKUPNO 2 KILOMETRA, NAPLAĆUJU SE 6 KM. A PREKO 2 KILOMETRA NAPLAĆUJU SE KAO 2 VOŽNJE.

DODATAK ZA CJENOVNIK POSEBNIH CIJENA GRADSKIH VOŽNJI:

 • POVRAT ZA SVE VOŽNJE SE NAPLAĆUJE 100% OD UGOVORENE CIJENE VOŽNJE.
 • PRVI SAT ČEKANJA JE GRATIS. SVAKI NAREDNI SAT ČEKANJA SE NAPLAĆUJE PO TARIFI 10 KM = 1H ČEKANJA.

POSEBNE CIJENE GRADSKIH VOŽNJI

 1. ANTUNOVIĆI 5 KM
 2. BABAJIĆI 8 KM
 3. BARE DO BROJA 25 (STALNA PUTNICA HAMETOVA PIJACA) 5 KM
 4. BARE POSLIJE BROJA 25 6 KM
 5. BUKINJE KOLONA 6 KM
 6. BUKINJSKA ULICA OD OKRETALJKE DO VETERINARSKE STANICE 5 KM
 7. CRNO BLATO 7 KM
 8. DEBELO BRDO PORED CENTRA ZA SRCE NA RASKRŠĆU LIJEVO MAKADAMOM 6 KM
 9. DEBELO BRDO PORED CENTRA ZA SRCE NA RASKRŠĆU DESNO PREMA ŠI SELU 5 KM
 10. DEBELO BRDO PORED KADIMA, POSLIJE ASFALTA, 5 KM
 11. DOKANJ 8 KM
 12. DOLOVI POSLIJE STADIONA 5 KM
 13. DONJI ČAKLOVIĆI DO TADE 6 KM
 14. DONJI ČAKLOVIĆO POSLIJE TADE 7 KM
 15. FOČANSKA VIKENDICE 5 KM
 16. GORNJA GRABOVICA, OD DRUGOG MOSTA (PRIJE TOME GUMARA) 5KM
 17. GORNJA TUZLA I NOVO NASELJE 10 KM
 18. HUSINO 8 KM
 19. IVE ANDRIĆA POSLIJE BROJA 92 (HOPA KONOBAR) 5 KM
 20. JASICI 8 KM
 21. KOLOVRAT KROZ FOČANSKU 8 KM
 22. KOZLOVAC POSLIJE ZATVORA 5 KM
 23. KOSCI RIBNJAK I DALJE 8 KM
 24. MANDIĆI POSLIJE REPRO KARIĆA 5 KM
 25. MOLUHE POSLIJE ĐURIĆA 5 KM
 26. MOMANOVO OD SKRETANJA ZA PUT CVJEĆARA 5 KM
 27. ORAŠJE SELO POSLIJE PRODAVNICE GOLD PREMA ČESMI 6 KM
 28. PAR SELO DO TIMUNA 8 KM
 29. PAR SELO POSLIJE TIMUNA LIJEVO I PRAVO 10 KM
 30. POŽARNICA CRKVA 8 KM
 31. PUT CVJEĆARA PREKO MOSTA 5 KM
 32. RAPAČE 7 KM
 33. RASOVAC 6 KM
 34. RAVNA TREŠNJA 7 KM
 35. SARAJAC DO SPOMENIKA 6KM
 36. SARAJAC POSLIJE SPOMENIKA 7 KM
 37. SEPETARI OD SKRETANJA ZA KOLOVRAT LIJEVO I PRAVO 5 KM
 38. SIMIN HAN KOLONA I PETROL 5 KM
 39. SIMIN HAN OD AQUE DO SKRETANJA ZA VASIĆE ILI POTOK 6 KM
 40. SIMIN HAN OD SKRETANJA ZA VASIĆE LIJEVO I DESNO DO TUNELA 7 KM
 41. SIMIN HAN OD RASKRSNICE ZA GORNJU TUZLU DO MENPROMA 8 KM
 42. SIMIN HAN TALIJANI PREKO MOSTA 5 KM
 43. SIPOREX 5 KM
 44. SMAJIĆI 8 KM
 45. SOLINA, DONJI I GORNJI BRĐANI 6 KM
 46. SOLINA OD SKRETANJA SEKIN PREMA KOSCIMA DO RIBNJAKA 7 KM
 47. SOLINA OD ŽUTOG MOSTA (HADAN) DO RASKRSNICE SEKIN 6 KM
 48. SOLINA SVOJETINA, SMEĐA KUĆA, PREMA CRKVI I DESNO 5 KM
 49. SOLINA SVOJETINA NASELJE 8 KM
 50. SOLINA ŠKOLA I DALJE 5 KM
 51. SREDNJA GRABOVICA 6 KM
 52. SREDNJA GRABOVICA IZNAD KAPELE 7 KM
 53. ŠIĆKI BROD 8 KM
 54. TANOVIĆI RASKRŠĆE (KAMENI ZID) LIJEVO I PRAVO 5 KM
 55. TERMOELEKTRANA 6 KM
 56. VRŠANI POSLIJE ASFALTA PRAVO I MEZARJE 5 KM
 • DODATAK CJENOVNIKU PRIGRADSKIH VOŽNJI:
 • VOŽNJE DO 10 KILOMETARA – POVRAT SE NAPLAĆUJE 100% OD UGOVORENE CIJENE VOŽNJE.
 • VOŽNJE PREKO 10 KILOMETARA – POVRAT SE NAPLAĆUJE 50% OD UGOVORENE CIJENE VOŽNJE.
 • VOŽNJA SA PRIGRADSKE ADRESE NA PRIGRADSKU ADRESU – SE NAPLAĆUJE TAKO DA SE RAČUNA STARTNA CIJENA DOBIJENE ADRESE, PLUS SVAKI NAREDNI PREĐENI KILOMETAR (1 KILOMETAR = 1 KM) DO CILJNE ADRESE. PRIMJER: VOŽNJA IZ LIPNICE DO ŠIĆKOG BRODA – START 10,00 KM PLUS PREĐENI KILOMETRI OD STARTA IZ LIPNICE DO ŠIĆKOG BRODA.

PRVI SAT ČEKANJA JE GRATIS, A SVAKI NAREDNI SAT ČEKANJA SE NAPLAĆUJE PO TARIFI 10 KM = 1H ČEKANJA.

NAPOMENA: SVE VOŽNJE PREKO 30 KILOMETARA SU FIKSNE I NE IDU NA MJERENJE !!!

 • CIJENE PRIGRADSKIH VOŽNJI
AVDIBAŠIĆI 25 ĐURĐEVIK 25
BAKALUŠE 15 GALAXIS 30
BANOVIĆI 30 GNOJNICA 28
BISTARAC 12 GORNJA TUZLA CENTAR 10
BISTARAC JEZERO 15 GORNJA TUZLA N.NASELJE 10
BAŠIGOVCI 20 GRAČANICA 40
BIKODŽE 20 HASANBAŠIĆI 12
BREZE 15 HIDANI (DOKANJ) 10
BINGO ZOO VRT 10 HRASNO DONJE/GORNJE 20/25
BREŠKE 15 HRGOVI DONJI 45
CAPARDE 35 INTEREX ŠIĆKI 10
CERIK 10 JESENICE 28
CILJUGE 20 KALESIJA 20
ČANIĆI 20 KALESIJA GORNJA 25
ČAJIĆI 10 KARAKAJ 45
ČEHAJE 40 KARANOVAC 45
ČELIĆ 48 KIKAČI 13
DEVETAK 25 KISELJAK 15
DISKRECIJA 10 KOKSARA 20
DOBRINJA 18 KOVAČI 20
DRAGUNJA DONJA 25 LIPNICA CENTAR 10
DRAGUNJA GORNJA 30 LIPNICA GORNJA 15
DRIJENČA 35 LISOVIĆI 23
DUBNICA 20 LOHINJA 35
DUBRAVE AERODROM 20 LOPARE 40
DUBRAVE DONJE 15 LUKAVAC 15
DUBRAVE GORNJE 20 LUKAVAC TURSKI 20
DOBOŠNICA 25 LJUBAČE 12
DOBOŠNICA GORNJA 30 LJEPUNICE 15
MAHALA 30 SAPNA 40
MALINE (do semafora Živinice) 15 SARAČI 17
MEĐAŠ RASKRŠČE 15 SELJUBLJE 15
MEĐAŠ DOM 17 SIŽJE 25
MEMIĆI 30 SNIJEŽNICA (pr. Priboja) 35
MIHATOVIĆI (domovina) 12 SUHA 18
MIHATOVIĆI (izbjegličko naselje) 15 SREBRENIK 30
MILJANOVCI 18 STUPARI 35
MIRIČINA 30 ŠERIĆI 18
OBODNICA DONJA/GORNJA 18 ŠEVAR 13
ORAHOVICA 35 ŠIBOŠNICA 37
ORAHOVICA GORNJA 40 ŠIKULJE 20
ORMANICA 45 ŠPIONICA 40
PAR SELO (poslije Timuna) 10 TEOČAK 40
PASCI 15 TETIMA 10
PETROVICE 15 TINJA 25
PLANE 10 TRSTJE 20
PLAŽA (MODRAC) 20 TOJŠIĆI 10
PODORAŠJE 33 TURIJA 25
PODPEĆ 28 OSOJE 22
PODŠIĆI 10 VIŠĆA 25
PRILUK 20 VUKOVIJE 20
PRIBAVA 35 ZELENI KAMEN 20
PRIBOJ 30 ZLAĆA 30
PROKOSOVIĆI 20 ZUKIĆI 35
PREVILE 20 ŽIVINICE 18
POLJICE 25    
PURAČIĆ 20    
RAINCI 18    
RIBNICA 45    

DODATAK CJENOVNIKU DALJINSKIH VOŽNJI:

 • VOŽNJA DO 100 KILOMETARA – POVRAT SE NAPLAĆUJE DODATNIH 50% OD UTVRĐENE CIJENE VOŽNJE.
 • VOŽNJE PREKO 100 KILOMETARA – POVRAT SE NAPLAĆUJE DODATNIH 30% OD UTVRĐENE CIJENE VOŽNJE.

NAPOMENA: PRVI SAT ČEKANJA JE GRATIS, SVAKI NAREDNI SAT SE NAPLAĆUJE PO TARIFI 10 KM = 1H ČEKANJA.

NAPOMENA: SVE VOŽNJE SU FIKSNE I NE IDU NA MJERENJE !!!

CJENOVNIK MEĐUGRADSKIH VOŽNJI – BOSNA I HERCEGOVINA (KM)

ARIZONA 50 DRAGOLOVCI 90
BABANOVAC 200 DRINJAČA 65
BANJA LUKA 160 DVOROVI 80
BANJA VRUĆICA 90 FOČA 190
BEGOV HAN 100 FOJNICA 165
BJELAŠNICA 150 GODUŠ 50
BIHAĆ 300 GORAŽDE 180
BIJELJINA 70 GRADAČAC 60
BILEĆA 280 GRUDE 270
BOSANSKI BROD 120 HADŽIĆI 135
BOSANSKA GRADIŠKA 175 ILIJAŠ 120
BOSANSKA KRUPA 260 JAHORINA 150
BOSANSKI NOVI 230 JABLANICA 180
BOSANSKI ŠAMAC 80 JAJCE 235
BRATUNAC 100 JAKEŠ 85
BRČKO 70 JANJA 70
BRIJESNICA MALA 50 JELAH 75
BRIJESNICA VELIKA 50 KAKANJ 150
BRKA 60 KEREP 50
BUGOJNO 190 KARUŠE (HIFA) 65
BUHINJE KUĆE 150 KLADANJ 50
BUNA 240 KLOKOTNICA 50
BUSOVAČA 140 KLJUČ 230
CAZIN 290 KONJEVIĆ POLJE 80
ČAPLJINA 260 KONJIC 160
ČITLUK 260 KOTORSKO 75
DERVENTA 100 KOTOR VAROŠ 140
DOBOJ 60 KULAŠI BANJA 90
DOLJANI 270 LAŠVA 130
DOMALJEVAC 90 LIVNO 280
DONJI VAKUF 200 LONČARI 70
LUKAVAC G. (GRADAČAC) 55 STJEPAN POLJE 50
LJUBINJE 280 STOLAC 260
LJUBUŠKI 260 STANIĆ RIJEKA 55
MAGLAJ 85 SUHO POLJE 55
MATUZIĆI 70 ŠEKOVIĆI 55
MEĐUGORJE 250 ŠEPAK 70
MILIĆI 90 ŠIJE 75
MODRIČA 80 ŠIROKI BRIJEG 260
MOSTAR 230 TESLIĆ 85
MRKONJIĆ GRAD 220 TEŠANJ 80
NEMILA 110 TEŠANJKA 70
NEUM 320 TRAVNIK 165
NEVESINJE 270 TREBINJE 340
ODŽAK 90 TURBE 170
OLOVO 70 UGLJEVIK 50
ORAŠJE 80 VELIKA KLADUŠA 300
PAVLOVIĆA MOST 85 VISOKO (pr. Semizovca) 125
POSUŠJE 250 VISOKO (pr. Zenice) 175
PRIJEDOR 200 VIŠEGRAD 160
PRNJAVOR 110 VITEZ 150
RAČA 90 VITINICA 50
RAHIĆ 60 VLASENICA 70
ROGATICA 150 VLAŠIĆ 200
SANSKI MOST 220 VOZUĆA 55
SARAJEVO (pr. Olova) 120 VUČKOVCI 50
SARAJEVO (pr. Zenice) 200 ZAVIDOVIĆI 75
SEMIZOVAC 100 ZENICA 120
SNIJEŽNICA (pr. Sapne) 60 ZOVIK (donji) 85
SOKOLAC 120 ZOVIK (gornji) 85
SREBRENICA 110 ZVORNIK 50
SREDNJE 90 ŽEPČE (pr. Zavidovića) 90
STANARI 80 ŽITOMISLIĆI 250
HRVATSKA   SRBIJA
BAŠKE VODE 310 BAČKA PALANKA 170
BIOGRAD (na moru) 450 BANJA KOVILJAČA 80
BIZOVAČKE TOPLICE 180 BEČEJ 230
BRELA 310 BEOGRAD (aerodrom/grad) 160/180
BREGANA 370 ČAČAK 230
CAVTAT 380 IRIG 160
DRVENIK 320 KIKINDA 300
DUBROVNIK 350 KOVIN 220
GRADAC 310 KRAGUJEVAC 330
KARLOVAC 390 KRALJEVO 330
LABIN 550 KRUŠEVAC 360
MAKARSKA 340 LESKOVAC 450
NAŠICE 170 LOZNICA 75
NOVA GRADIŠKA 190 NIŠ 410
OMIŠ 330 NOVI SAD 180
OPATIJA 480 NOVI PAZAR 330
OREBIĆ 380 PANČEVO 220
OSIJEK 160 PIROT 500
PODGORA 320 POŽAREVAC 270
PULA 580 RUMA 155
RIJEKA 480 SENTA 300
SLANO 360 SJENICA 320
SLAVONSKI BROD 130 SMEDEREVO 250
SPLIT 350 SOMBOR 200
ŠIBENIK 400 SUBOTICA 300
TROGIR 360 ŠID – ŠABAC 130
TUČEPI 330 UŽICE 170
VARAŽDIN 370 VALJEVO 140
VINKOVCI 110 VRANJE 430
VIROVITICA 280 VRŠAC 300
VODICE 400 ZLATIBOR 200
ZADAR 500 ZRENJANIN 220
ZAGREB 350    
ZAOSTROG 320    
ŽUPANJA 90    
CRNA GORA   MAKEDONIJA
 
BAR 400   GOSTIVAR 510
BUDVA 410   KUMANOVO 510
HERCEG NOVI 380   SKOPLJE 560
KOTOR 420   STRMICA 710
NIKŠIĆ 310   ŠTIP 660
PETROVAC NA MORU 410   TETOVO 500
PODGORICA 360   VELES 610
TIVAT 400   SLOVENIJA
ULCINJ 450  
KOSOVO   LJUBLJANA 480
 KOSOVO MAĐARSKA
GNJILANE 600  
KOSOVSKA MITROVICA 600   HARKANJ 210
PRIŠTINA 600   PEČUH 230
PRIZREN 600   BUDIMPEŠTA 400
UROŠEVAC 600